קישורים
מציג 1 עד 16 מתוך 29 נושאים.
1 2 »
 רשם העמותות
רשם העמותות רשם העמותות

כיום רשומות אצל רשם העמותות כ-25 אלף עמותות. בכל שנה נרשמות כ-1,500 עמותות חדשות. הליך רישום עמותה הוא הליך פשוט, שיכול לבצע כל אדם, גם אם אינו עורך דין. עם זאת נדרש אישור עורך דין לתצהיר המצורף לבקשה לרישום. באתר מפורטים תפקידי המחלקה, הנחיות לרישום טפסים ואגרות.


לצפייה באתר רשם העמותות     
 רשם החברות
רשם החברות רשם החברות

כדי לטפח ולייעל את השירות לציבור, תוכלו למצוא באתר מידע רב על אודות אגף רשם החברות, השותפויות ושמות העסק. כמו כן, מעתה ניתן להוציא פלט חברה / שותפות ישירות מאתר רשם החברות בעלות של אגרת עיון בלבד. התשלום מתבצע במהלך העיון. ניתן לשלם אגרה שנתית באמצעות האינטרנט וכן לבדוק שמות חברות ושותפויות הרשומות במאגר המידע. אנו מקווים כי המידע שבאתר יביא תועלת רבה למשתמשים בו וישפר את השירות לאזרח.


לצפייה באתר רשם החברות     
 בבא קמא - "השער הראשון"
בבא קמא - "השער הראשון" בבא קמא - "השער הראשון"

"בבא קמא", השער הראשון שלך לאינטרנט. עולם התורה פורח ברשת האינטרנט, חבוי בין אתרים שבן תורה ידיר עצמו מהם. החיפוש אחר אתרי התורה מביא את הגולש לעיתים קרובות לאתרים אשר לא התכוון לגלוש בהם. חשנו כי אין היום שער גלישה (פורטל) המאפשר גלישה נקי המחד גיסא ומאחד את עולם התורה מאידך גיסא. בבא קמא, "השער הראשון", מאפשר לאנשי התורה לקבוע אותו כדף הבית, ולגלות דרכו את צפונות התורה באמצעות רשת האינטרנט.


לצפייה באתר בבא קמא     
 המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת המשרד לשירותי דת

המשרד לשירותי דת אחראי על מתן שירותי דת לציבור היהודי בישראל. המשרד לשירותי דת מלווה את האזרח מרגע לידתו והבאתו בברית אברהם אבינו, דרך חופה וקידושין ועד לטיפול בקבורה. המשרד לשירותי דת מפקח על 131 מועצות דתיות המספקות את שירותי הדת בערים וברשויות המקומיות. המועצות הדתיות אחראיות על מגוון נושאים, ביניהם: אחזקת המקוואות, שמירה על עירוב, פיקוח על הכשרות, רישום נישואין ועוד


לצפייה באתר המשרד לשירותי דת     
  דין תורה
 דין תורה  דין תורה

אתר דין תורהמרכז מידע מגוון הקשור לבית הדין לממונות למשפט העברי הוא משפט התורה. באתר מידע מקצועי - מאמרים ופסקי דין - העוסקיםבסוגיות הנידונות בבית הדין. האתר הוא יוזמה של מכון משפטי ארץ (ע`ר) - מכון גבוה להלכה ומשפט וכולל דיינות, עפרה.


לצפייה באתר דין תורה     
  בתי הדין הרבניים
 בתי הדין הרבניים  בתי הדין הרבניים

מערכת בתי הדין הרבניים מאוישת בגדולי תלמידי החכמים, חריפים ובקיאים, ומופלגים בחכמה, ואשר יראתם קודמת, וחכמתם נרשמת, בפתילים וחותמת, ודבר ה` בפיהם אמת, שוקדים על עבודתם בחריצות ובזריזות, ומסורים בכל לבם על עמידה איתנה על ערכי התורה והיהדות, ושופטים באמת וצדק בין איש לאשתו, ובין אדם לחברו, על כל דבר משפט כי יהיה להם ריב בכל מערכות החיים, את הדבר הקשה יביאון אליהם. והם מתונים בדין ושוקלים כל עניין במשקל הזהב להוציא דבר אמת לאמתו, וזריזים במלאכתם למנוע עינוי הדין.


לצפייה באתר בתי הדין הרבניים     
 בתי הדין השרעים
בתי הדין השרעים בתי הדין השרעים

בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותמאנית, אז הם היו בית המשפט של המדינה. המנדט הבריטי השאיר את המצב המשפטי שקדם לו בכפוף לשינויים שהכניס, וכך נשארו בתי הדין השרעיים על כנם, אולם תחם את סמכויותיהם לענייני המעמד האישי של המסולמים בלבד.מדינת ישראל הכירה בבתי הדין השרעיים, בסמכויותיהם ובדין התקף בהם וזאת בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט ואף חוקק חוק הקאדים אישור מינויים שהכיר בקאדים שכיהנו בבתי הדין ערב הקמת המדינה.


לצפייה באתר בתי הדין השרעים     
 האפוטרופוס הכללי
האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מוכר בציבור הרחב בעיקר בביצוע תפקידיו כאפוטרופוס והכונס הרשמי. אולם, על פי החוק אנו חובשים "כובעים" נוספים כ"רשם הירושות" ו"הנאמן הציבורי". בכל אחד מהתחומים השונים בנפרד ובכולם ביחד, אנו מהווים גורם המשמש "נאמן" במסגרת סמכותנו על פי הדין, לרכושם וזכויותיהם של פרטים בציבור הרחב, לעתים אף ברחבי העולם, נעדרים, חסויים, מורישים, יורשים, פושטי רגל, נושים ואחרים. אנו רואים את תפקידנו זה כחלק מעשיית הצדק ושמירת שלטון החוק במדינה, כאשר מחויבותנו היא לבצע אותו תוך שאיפה למצוינות, מקצועיות, פתיחות, שקיפות ומתן שירות איכותי לאזרח.


לצפייה באתר האפוטרופוס הכללי     
 משרד האוצר
משרד האוצר משרד האוצר

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה ואחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת ולביצועה. מדיניות זו מתבטאת בפעולות הבאות: הכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצוע התקציב המאושר; ניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים; קידום השקעות מחוץ לארץ וקיום הקשרים הכלכליים של ממשלת ישראל עם ממשלת ארה"ב; החיסכון והביטוח;פיקוח על שוק ההון קיום יחידות עזר למשרדי הממשלה - בנושאי רכב, מיכון, ודפוס.


לצפייה באתר משרד האוצר     
 מס הכנסה, מע"מ, מכס ומיסוי מקרקעין - רשות המיסים בישראל
מס הכנסה, מע"מ, מכס ומיסוי מקרקעין - רשות המיסים בישראל מס הכנסה, מע"מ, מכס ומיסוי מקרקעין - רשות המיסים בישראל

ביום 15.9.03 החליטה הממשלה "לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד, להסמיך אותו עפ"י חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים". בהמשך להחלטה זו אישרה הממשלה את מינויו של מר איתן רוב לתפקיד נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין החל מיום 1.7.04 וזאת בנוסף על תפקידו כמנהל אגף המכס והמע"מ. הקמת רשות המסים מהווה מהלך בעל חשיבות, לא רק בהיבט של התייעלות מערכת המס ושיפור השירות לציבור, אלא גם כחלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק בישראל.


לצפייה באתר המיסים     
 משכון כלי רכב ונכסים
משכון כלי רכב ונכסים משכון כלי רכב ונכסים

רשם המשכונות מציע שירות ראשון מסוגו בממשלה – עיון במאגר המשכונות הממוחשב המספק מידע מקוון, מידי וזמין לכל אחד בלי להגיע ללשכות השירות. השירות כרוך בתשלום אגרת עיון בסך 27 שקלים עבור כל בדיקת משכון. במאגר אפשר לחפש מידע על משכונות שנרשמו משנת 1995 ואילך לפי מספר רישוי של כלי רכב או ציוד הנדסי, מספר כלי טיס ומספר תעודת זהות של החייב. הקובץ המתקבל חתום בחתימה אלקטרונית המאשרת כי השירות הוא בעל אסמכתה רשמית.


לצפייה באתר משכון כלי רכב ונכסים     
 מנהל מקרקעי ישראל
מנהל מקרקעי ישראל מנהל מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ- 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ - 93% משטח מדינת ישראל (כ - 22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל. מועצת מקרקעי ישראל המונה כיום 22 חברים (מחציתם נציגי משרדי ממשלה ומחציתם נציגי קרן קיימת לישראל) היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, מפקחת על פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.


לצפייה באתר מנהל מקרקעי ישראל     
 לישכת רישום מקרקעין - טאבו
לישכת רישום מקרקעין - טאבו לישכת רישום מקרקעין - טאבו

פעילות של הלשכות לרישום מקרקעין (טאבו) מתנהלת בתשע לשכות רישום – ירושלים, תל-אביב, חיפה, פתח-תקוה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות (שתי שלווחות : עכו וחדרה). לשכת רישום המקרקעין אחראית לניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עיסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד.


לצפייה באתר לשכת רישום מקרקעין     
 המוקד לסיוע לעובדים זרים
המוקד לסיוע לעובדים זרים המוקד לסיוע לעובדים זרים

המוקד לסיוע עובדים זרים הוא ארגוןא-פוליטי, ללא מטרות רווח, אשר הוקם בשנת 1998 ופועל להגנה על זכויותיהם של מהגריעבודה וקורבנות הסחר בנשים. המוקד פועל במספר מישורים: עזרה פרטנית, סנגור ומתןסיוע הומניטרי; פעילות לשינוי מדיניות הממשלה; וכן, הגברת מודעות הציבור. פעילותהמוקד מבוססת במרביתה על עבודתם של מתנדבים.


לצפייה באתר מוקד לסיוע עובדים זרים     
 משטרת ישראל
משטרת ישראל משטרת ישראל

משטרת-ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על בטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם. השירות במשטרת-ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הלאומית שאותה אנו מגשימים, תוך הזדהות עם ערכי מדינת-ישראל ברוח מגילת העצמאות. ערכי משטרת-ישראל הנם המצפן המוסרי, המכוון את התנהגות כלל השוטרים.


לצפייה באתר משטרת ישראל     
 משרד החוץ
משרד החוץ משרד החוץ

משרד החוץ מופקד עלגיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ביצועה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד עלקידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרדפועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחיםישראלים השוהים בחו"ל. את משימותיו המגוונות מבצע המשרד באמצעות המשרד הראשיבירושלים ונציגויות ישראל בחו"ל.


לצפייה באתר משרד החוץ     

  
 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל