ביטול צוואה – הכיצד?
צוואה מהי?
מעגל החיים תחילתו בלידה וסופו במוות לעיתים בנסיבות לא צפויות, צוואה היא הדרך המשפטית להביע את רצונכם בקשר לחלוקת רכושכם לאחר מותכם. הצוואה תקבל תוקף רק לאחר מותכם, אז מוטבי הצוואה, קרוביכם, יאלצו לפנות לרשם לענייני משפחה על-מנת לבקש לקיים את צוואתכם.

עריכתה של צוואה מונעת מלחמות ירושה מיותרות , ונותנת לכם את האפשרות לבחור למי להוריש חפצים או רכוש מסוים לאדם ספציפי שהוקרתם בחייכם. אדם שלא ערך צוואה, יחולק עזבונו בין משפחתו/קרוביו לפי חוק הירושה.
 
סוגי הצוואות המוכרים בדין:
1.צוואה בכתב יד, אשר נכתבה כולה בידי המנוח.
2.צוואה בכתב מול שני עדים אשר אינם בעלי עניין או נהנים מהצוואה.
3.צוואה בפני רשות, כלומר בפני שופט , דיין, רשם או הגשה בכתב ע"י המצווה עצמו לידי אחד. כי זוהי כוונתו של המצווה.
4.צוואה בעל פה , היא צוואה אשר תצווה ע"י מי שגוסס או האמין שהוא גוסס בפני שני עדים.

מומלץ לערוך צוואה בסיטואציות הבאות:
1.כאשר אתם רוצים לחלק את עיזבונכם בחלוקה שונה מזו שקבועה בחוק הירושה.
2.כאשר נישואיכם עלו על שירטון.
3.כאשר הנכם פרודים או גרושים מבן-הזוג.
4.כאשר נישאתם מחדש.
5.כאשר אתם חיים יחד כ- "ידועים בציבור"
6.באם יש לכם ילד חריג אשר לא יוכל להגיע למצב בעתיד של עצמאות כלכלית.
7.במצבים של שותפות עסקית אשר אינה מוסדרת,ויהיה קושי לקרוביכם לדרוש את המגיע להם לאחר מותכם.
8.כאשר ברצונכם לנשל קרוב משפחה הזכאי באם לא תנשלו אותו בצוואה לקבל חלק ממונכם.
9.באשר אתם רוצים לכלול בעיזבון זכויות/נכסים שאינם נכללים בו ע"פ דין כגון קופת גמל/קרן פנסיה.
  כיצד יש להגיש התנגדויות לקיום צוואה?
תקנות 19 לתקנות הירושה , התשנ"ח – 1998 קובעת את הפרוצדורה שיש לנקוט בה על-מנת להגיש התנגדות לבקשה לקיום צוואה או לצו ירושה.

התנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה , אך הדיון ייערך בבית המשפט לענייני משפחה. יש להמציא עותקים מספיקים עבור בית משפט , המבקש ועבור כל בעל דין אחר, לרבות כל יורש או צד מעוניין אחר. בבקשה להתנגדות יש לפרט את נושא ההתנגדות והנימוקים לבקשה, המסמכים עליהם מסתמך המבקש וכן תצהיר לאימות האמור בבקשה , אשר מידיעתו האישית של המבקש המצהיר.

בנוסף, יש לשלם את האגרה שנקבעה ולצרף ייפוי כוח , במידה והמבקש מיוצג ע"י עורך דין.
יש להקפיד על הגשת ההתנגדות במועד, קרי תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה ברשומות , כאשר הרשם רשאי להאריך את זמן הגשת ההתנגדות.

 העילות בגינן יבטל ביהמ"ש צוואה או חלק ממנה

פגם צורני- כאשר קיים פגם צורני/חזותי לדוג` חסר או פגם מהותי בצורתה של הצוואה בצוואה ביהמ"ש לא יורה על קיומה של הצוואה וזאת גם באם שוכנע מעבר לכל ספק שזהו רצונו של המצווה , יחד עם זאת , ביהמ"ש רשאי בשיקול דעתו ובהחלטה מנומקת להורות על קיומה חרף הפגמים/החסרים. יצוין , כי משנפלו פגמים צורניים בצוואה , עובר הנטל להוכחת אמיתותה של הצוואה ולתקפותה על מי שמבקש לקיימה.


ראה מידע נוסף     
 עילות לביטול צוואה

הוראות החוק בדבר ביטול צוואה נגזרות מהוראות לעריכתה;

1. המצווה יכול לבטל את צוואתו באחת מן הדרכים הבאות:
ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ,בעל-פה; ביטול צוואה בכתב יד-לפי סעיף 19 לחוק הירושה המצווה מחויב לכתוב בכתב ידו כי הצוואה מבוטלת, כתב הביטול חייב לשאת תאריך ואת חתימתו של המצווה.


ראה מידע נוסף     

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל