ההיבט המשפטי של תכולת חוק הכניסה לישראל-הוראת שעה

ביולי 2005 התקבלה הארכת חוק הכניסה לישראל - הוראת השעה:
בחוק האמור הוכנסו מספר שינויים, חלקם לטובת מבקשי בקשות איחוד המשפחות וחלק לרעת מבקשי בקשת איחוד המשפחות. שינוי לטובת איחוד המשפחות: חוק הכניסה לישראל – הוראת שעה - 2005 התיר לנשים מעל גיל 25 וגברים מעל גיל 35 להגיש (אך לקבל אשרת שהיה לכל היותר).


     חזרה ל->

שינוי לרעת איחוד המשפחות: הכנסת סעיף (שהיה בעצם המלצת המועצה לביטחון לאומי) על מניעה ביטחונית שקובע באופן מפורש כי ניתן למנוע מאדם אפשרות איחוד משפחות גם אם בן משפחה (בן זוג, הורה, ילד, אח אחות ובני זוגם) עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינה ישראל.
במקביל להארכת חוק הכניסה לישראל במארס 2006, קבעה הכנסת מספר חריגים בהם ניתן יהיה לבחון מתן היתר שהייה זמני לבן/בת זוג תושבי השטחים בישראל.

הקריטריונים העיקריים שנקבעו הם:
- העדר מניעה ביטחונית לבן/בת הזוג הפלסטינים או למישהו מבני משפחתם, וגילם של המבקשים לאיחוד משפחות.
- בקשות עבור בן זוג פלסטיני תיבחנה בתנאי שמלאו לו 35 שנה לפחות, ועבור בת זוג פלסטינית, בתנאי שמלאו לה 25 שנה לפחות.
- בן זוג העומד בקריטריונים זכאי להיתר שהייה שתוקפו המרבי שישה חודשים, ואשר ניתן לחדשו.
- היתר השהייה אינו מקנה זכויות סוציאליות ואף לא רישיון עבודה בישראל.
- שר הפנים הוסמך להעניק אזרחות או היתר שהייה בישראל גם לתושב השטחים המזדהה עם מדינת ישראל והוא או בן משפחתו פעלו לקידום עניין חשוב למדינה, או שלמדינה עניין מיוחד להעניק לו אזרחות.

לאור חוק הכניסה לישראל הוראת שעה ותיקוניו, הוגשו מספר בג"צים נגד החוק.

- בג"צ של עדאללה, האגודה לזכויות האזרח, אנשים פרטיים, חברי כנסת כזהבה גלאון וכו`.
- בג"צ ביטול ההנחיה נגד אזרחי מדינות ערב.

כאמור עם חקיקתו של החוק כהוראת שעה המוארכת מעת לעת, הוגשו עתירות לבג"ץ על ידי ארגון "עדאללה", "האגודה לזכויות האזרח" וכמה חברי כנסת וזוגות העתידים להיפגע מהחוק, בדרישה כי החוק יבוטל קבוצות אלה טענו כי החוק מפלה, גזעני ופוגע קשות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

ב-14.5.06, דחה בג"ץ, ברוב של שישה שופטים נגד חמישה, את העתירה וכן שש עתירות נוספות שצורפו לה, בפסק דין של 263 עמודים.

עם זאת ששה מאחד-עשר שופטי ההרכב קיבלו את טיעוני העותרים שהחוק מפר את הזכויות החוקתיות לחיי משפחה ולשוויון באופן בלתי מידתי, ואולם אף אחד מהששה לא נתן סעד של הכרזה על החוק כבטל, במצב זה כל שופטי העליון היו מודעים לפגיעה הקשה! והשאלה העיקרית שעמדה בפניהם מה מידת האיזון לעומת הסיכון בכניסת בני זוג נשואים היכולים לעשות בפעילות טרור ונכנסו לישראל כתוצאה מנישואין של בן זוג אזרח ישראלי, שופטי העליון נחלקו:

המשנה לנשיא חשין, שפסק כי יש לדחות את העתירות, קבע בפסק דינו, כי הערך של כבוד האדם - מעיקרו - אינו חוצב מתוכו זכות חוקתית לאזרח ישראל להביא בן-זוג זר אל תוככי ישראל.

הנשיא ברק, שפסק כי יש לקבל את העתירות, קבע כי המדובר בזכויותיהם של האזרחים הישראלים לחיי משפחה ולשוויון, הכלולות בזכות החוקתית לכבוד האדם שבחוק היסוד, כי זכותו של האזרח לממש את חיי המשפחה עם בן זוגו בישראל. שם ביתו, שם קהילתו, שם שורשיו ההיסטוריים, התרבותיים והחברתיים וכי פגיעה זו מתמקדת באזרחי ישראל הערבים ובכך פוגע החוק פגיעה תוצאתית גם בזכותם של הערבים אזרחי ישראל לשוויון.

באופן נדיר נשארה חוות דעתו של הנשיא ברק במיעוט, שכלל את השופטים: בייניש, פרוקצ`יה, ג`ובראן וחיות. מנגד, תמכו בחוות דעתו של חשין חמשת השופטים: נאור, גרוניס, עדיאל, ריבלין ולוי.
 
- ב-17.7.06 הוארך תוקף החוק למשך חצי שנה, עד ל-16.1.07.
- ב-15.1.07 האריכה אותו הכנסת כלשונו, לבקשת הממשלה, בשלושה חודשים נוספים.
- ב-28.3.07 קיבלה הכנסת נוסח מתוקן של החוק, שתוקפו עד ל-31.7.08.

הנוסח המתוקן כולל הרחבה גיאוגרפית של תחולתו (וחל גם על בני משפחה שמוצאם באיראן, לבנון, סוריה ועיראק או באזורי סיכון אחרים שהממשלה רשאית להוסיף ולקבוע בצו).

בעקבות אישורו של התיקון לחוק בכנסת, הגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה לבטל את החוק.

טענת המדינה הינה כי החוק נחוץ בשל צרכים ביטחוניים, שכן כניסתם לישראל של תושבי שטחים - באשר הם - מסכנת את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.

אחרים טוענים אחרים כנגד טיעון זה של המדינה ומציינים כי טיעון המדינה למעשה חסר ביסוס עובדתי של ממש מאחר והמדינה הביאה 26 מיקרים של בני זוג שנכנסו לישראל בבקשה לאיחוד משפחות והחלו לבצע פעילות טרור, אותם מבקרים סבורים כי טיעון זה הועלה מתוך ניסיון לטשטש את השיקול הדמוגראפי שעמד מאחורי יוזמת החקיקה באופן מוצהר: מניעת גידול האוכלוסייה הערבית בישראל ושמירת אופייה היהודי של המדינה.

ב-21 במארס 2007 עבר בכנסת חוק חדש, המשאיר בתוקפו את האיסור על איחוד משפחות אם אחד מבני הזוג הוא פלסטיני תושב השטחים. החוק החדש מוסיף הגבלה על איחוד משפחות, אם אחד מבני הזוג הוא תושב לבנון, סוריה, איראן או עיראק – שכולן מוגדרות "מדינות אויב" בחוק הישראלי – או שרשויות הביטחון הישראליות קובעות כי הוא מתגורר באזור שממנו עלול לצמוח סיכון לביטחונה של ישראל. - כנגד חוק זה הוגש בג"צ 830/07.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל