השלכות המצב הביטחוני בישראל על חוק הכניסה לישראל

במרס 2002 אירע פיגוע קשה ביותר במסעדת מצה בחיפה במרס 2002, בו נרצחו 15 ישראלים. התברר כי המחבל שביצע את הפיגוע נשא תעודת זהות כחולה בזכות אמו שנישאה לערבי ישראלי מהגליל.
הפיגוע עורר סערה ציבורית גדולה וחברי כנסת רבים קראו להגביל את כניסתם של תושבי השטחים וחבל עזה והחלה להתגבש קואליציה של ממש בציבור ולא תומכים רבים בכנסת ישראל כנגד הסיכון החדש.


     חזרה ל->

במקביל לאור הרוחות שנשבו מקריאות אלו, יצאה החלטה מלפניו של שר הפנים המורה למשרד הפנים להקפאת איחודי משפחות עם ערבים.
 
במאי 2002, החליטה הממשלה להקפיא את הטיפול בכל הבקשות לאיחוד משפחות המוגשות עבור תושבי השטחים.

עקב המצב הביטחוני, שונו חוקי ההגירה ו"חוק האזרחות והכניסה לישראל", שנחקק ביולי 2003 קבע כי לא יינתנו מעמד של קבע או תושבות לפלשתינים שנישאו לערבים ישראלים.

בדברי ההסבר להצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל נאמר:
"מאז פרוץ העימות המזוין בין ישראל לפלסטינים אשר הוביל בין השאר לביצועם של עשרות פיגועי התאבדות בשטח ישראל, מסתמנת מעורבות גוברת והולכת בעימות זה של פלסטינים שהם במקור תושבי האזור, אשר נושאים תעודות זהות ישראליות בעקבות הליכי איחוד משפחות עם בעלי אזרחות או תושבות ישראלית, תוך ניצול מעמדם בישראל המאפשר להם תנועה חופשית בין שטחי הרשות לישראל.

לפיכך, ובהתאם להחלטת הממשלה מס` 1813 מיום 12.5.2002 (להלן - החלטת הממשלה), מוצע להגביל את האפשרות להעניק לתושבי האזור אזרחות לפי חוק האזרחות, לרבות בדרך של איחוד משפחות, ואת האפשרות לתת לתושבים כאמור רישיונות לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל או היתרי שהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור".

לפיכך, ובהתאם להחלטת הממשלה מס` 1813 מיום 12.5.2002 (להלן - החלטת הממשלה), מוצע להגביל את האפשרות להעניק לתושבי האזור אזרחות לפי חוק האזרחות, לרבות בדרך של איחוד משפחות, ואת האפשרות לתת לתושבים כאמור רישיונות לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל או היתרי שהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור".

הדיון בהצעת החוק הועבר לועדת הפנים של הכנסת. הועדה אישרה ביום 30 ביולי 2003 את העלאת החוק לקריאה שנייה ושלישית בהליך חקיקתי מואץ.
ביום 31 ליולי 2003 הצביעו רוב חברי הכנסת בעד הצעת החוק הממשלתית בקריאה שניה ושלישית והחוק התקבל. החוק אימץ את עיקרי החלטת הממשלה וביטל כל הוראת חוק המאפשרת מתן מעמד בישראל לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה.
 
כך כבר יולי 2003 הוראת שעה: מניעת הגשת בקשות של פלסטינים והקפאת האשרה למי שנמצא בהליך - המשמעות: אין אפשרות התאזרחות גם למי שעמד בהליך ובכל המבחנים

חוק הכניסה לישראל – הוראת שעה –תיקון 2003, קבע איסור על הגשה של בקשות חדשות של אזרחים למתן מעמד לבני/ות זוגם שהינם תושבי הגדה המערבית או רצועת עזה, על מתן כל מעמד בישראל למי שהינו תושב הגדה המערבית או רצועת עזה אלא אם הגיש בקשה לפני ה-12 במאי 2002 ועל שדרוג של מעמד שניתן לפני יום 12 במאי 2002 לתושב הגדה המערבית ורצועת עזה (לרבות שדרוג לתושבות ארעית, לתושבות קבע ולאזרחות) וזאת אף אם הבקשות אושרו והמבקשים עמדו בכל מבחני ההליך המדורג.

חוק הכניסה לישראל – הוראת שעה, הוציא מתחולתו באופן מפורש את המתנחלים המתגוררים בהתנחלויות שבשטחים הכבושים, ותחולתו הינה על בסיס לאומי מפורש - הוא חל רק על פלסטינים.
חוק הכניסה לישראל – הוראת שעה, קובע חריגים מצומצמים לפיהם רשאים שר הפנים והמפקד הצבאי של הגדה המערבית ורצועת עזה לתת היתר לשהייה בישראל למטרת עבודה או לשם טיפול רפואי, לתקופה קצובה, וכן למטרה זמנית אחרת, לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים.

יצוין כי חוק הכניסה לישראל – הוראת שעה, מתיר לשר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל, לתושב הגדה המערבית או רצועת עזה, אם שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או עניין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות או מתן הרישיון לישיבה בישראל הם מעניינה המיוחד של המדינה.
 
כאמור, ב-31.7.03 עיגנה הממשלה בחוק: "חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003".
החוק אוסר על ישראלים שנישאו לתושבי שטחים, או שיינשאו להם בעתיד, לגור עימם בתחומי המדינה וקובע כי מעתה לא ייבחנו בקשות למתן מעמד בישראל לבני זוג תושבי השטחים, למעט כאלה שהוגשו לפני ה-12.5.02. החוק החדש פוגע גם בילדים של תושבי ישראל (לרבות מזרח ירושלים) שמסיבה כלשהיא נרשמו במרשם האוכלוסין בשטחים, ומונע את רישומם כתושבי ישראל (למידע נוסף בנושא זה ר` רישום ילדים במזרח ירושלים).

עם זאת לאחרונה, בפסק דין של כב` סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט צבי סגל בעתירה מנהלית 643/05 קבע כי השתהות משרד הפנים במשך ארבע שנים במתן המענה לבקשה לאיחוד משפחות נופלת בגדר הימנעות לפעול במסגרת סמכויותיו תוך זמן סביר. השופט סגל שם מצטט את עמדתו של השופט בדימוס יצחק זמיר, בספרו "הסמכות המנהלית" (כרך ב`) בעמ` 675-674 כלהלן:
"החובה הראשונית של הרשות היא להפעיל את הסמכות כל שהשירות לאזרח, ובסך הכול לציבור כולו, יינתן במהירות הראויה, ללא טרחה יתרה, ברמה גבוהה ובהוצאות נמוכות, ככל שניתן. זוהי חובת היעילות. חובת היעילות אף היא, כמו חובת ההגינות, נובעת מן המעמד של הרשות המנהלית כנאמן הציבור. חובת ההגינות מורכבת על חובת היעילות כחובה משנית, כלומר, החובה המוטלת על הרשות לספק את השירות לציבור ביעילות כפופה לחובה לספק את השירות בהגינות" .

בנוסף, חשוב לדעת כי מתבצע איחוד משפחות, או בשמו המקוצר אחמ"ש, גם עם אזרחי שאר מדינות העולם. מדי שנה מגיעים לארץ אלפי מהגרים במסגרת איחוד משפחות, רובם ממדינות חבר העמים ומזרח אירופה. תהליך זה גם כן מתבצע מול משרד הפנים, אך מעורבים בו גם עוד
 
גופים ממשלתיים האמונים על בדיקת אמיתות הקשר המשפחתי וכו` , על מנת למנוע הגירה וכניסה לארץ שלא לצורך, על ידי אנשים שאין להם זכאות לכך ע"פ חוק השבות.
תוקף החוק נקבע למשך שנה אחת והממשלה הוסמכה להאריכו באישור הכנסת.
ב-18.7.04 האריכה הכנסת את תוקף החוק עד ל-5.2.05.

בפברואר 2005 הוארך תוקף החוק בשלושה חודשים נוספים, עד ל-31.5.05, על מנת לאפשר לשרי הממשלה החדשים, דאז, ללמוד את הנושא.

וב-27.7.05 אישרה הכנסת הארכה נוספת, עד ל-31.3.06.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל