התנגדות לביצוע שטר

אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין שיקים, שטרות או משכון, יהיה החייב רשאי להגיש התנגדות במסגרתה יעלה כל טענה כנגד החוב, כולו או חלקו, לרבות טענת "פרעתי".

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו.
 
ההתנגדות הנה למעשה כתב הגנתו של החייב אליו הוא חייב לצרף תצהיר מאושר על ידי עורך דין מהן העובדות התומכות בטענות התנגדותו. בהמשך יוסבר כיצד מתנהל הדיוןבהתנגדות, ואולם יאמר כבר עתה כי ההתנגדות תידון כמו בקשת רשות להתגונןבהליך סדר דין מקוצר בפני בית המשפט, וכי אם תינתן לחייב רשות להתגונן, יועבר הדיון לפסים של הליך רגיל בפני בית משפט.

     חזרה ל->

בשלב הדיון בפני ראש ההוצאה לפועל, הוא לא יבקש לברר את אמיתות הטענות אלא רק את משקלן הסגולי אם החייב יצליח להוכיחן.

ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע השטר ותפרט:

-שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש
-מספר תיק ההוצאה לפועל,
-נימוקי ההתנגדות,
-הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות,
-שם עורך דינו של המתנגד או את מענו של המתנגד להמצאת מסמכים במידה והינו מייצג את עצמו.
 
 להתנגדות יצורפו המסמכים הבאים:
1. תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות (מאומת ע"י עורך דין ).
2. העתק או צילום מכל מסמך שעליו מסתמכים.
3. העתק או צילום של הבקשה לביצוע שטר על כל נספחיה.
4. כאשר המתנגד מיוצג ע"י עורך דין יצורף ייפוי כוח של עורך הדין.
5. העתקים או צילומים של כתב ההתנגדות במספר המספיק להמצאה לכל המבקשים.

באם תוגש ההתנגדות בתוך 20 יום מיום קבלת האזהרה לידי החייב, יעוכבו כנגד החייב הליכי ההוצאה לפועל וההתנגדות תועבר לבית המשפט  המוסמך.

לא הגיש החייב התנגדותבמועד, יחשב כמודה בחוב. החל מאותו מועד לא יוכל להעלות שאלות ביחס לקיוםהחוב אלא רק ביחס לאופן התשלום. לעיתים, יתיר בית המשפט אורכה להגשתהתנגדות, ואולם החייב במקרה זה מתמרן עצמו לעמדה בלתי נוחה ביותר, שכןעליו להוכיח צדקתו בנוסף להסברים מדוע איחר בהגשת הבקשה.

לבקשה להארכת מועד להגשת בקשת ההתנגדות יש לצרף תצהיר לאימות העובדות בגינם הוגשה הבקשה באיחור. כן יש לצרף לבקשה את כתב ההתנגדות על כל מרכיביו האמורים לעיל. במצב זה עיכוב ההליכים אינו אוטומטי.

מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני כתיבת בקשת ההתנגדות.

טענות להתנגדות:
-כשלון תמורה
-אוחז כשורה
-לא סחיר, למוטב בלבד
-זיוף חתימה

 ברור התנגדות החייב כנגד תיק ההוצאה לפועל.

כאמור משהוגשההתנגדות לביצוע שטר מופסקים אוטומטית כל ההליכים בהוצאה לפועל והתיק מועבר לדיון בפני שופט אשר יחליט האם לקבל את התנגדות החייב, לדחותה או להגבילה לחלק מהטענות ולפעמים להתנות את קבלת ההתנגדות בהפקדת סכום כלשהו בגזברות בית המשפט, למקרה שבסוף הדיונים תדחה ההתנגדות.

ככל שבית המשפט ישתכנע כי יש ממש בטענות החייב, כך ימנע מלהערים עליו קשיים בקבלת התנגדותו. לא נרחיב כאן בנושא ניהול ההתנגדות ויאמר רק שאם בית המשפט יחליט בסוף הדיונים בפניו כי החייב צדק והוא אינו חייב לשלם לזוכה, יורהבית המשפט על סגירת תיק ההוצאה לפועל. לעומת זאת, אם יוחלט כי על החייבלשלם לזוכה, יורה בית המשפט כי הליכי ההוצאה לפועל ימשכו כסדרם.

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל