מה עושים כנגד פתיחת תיק הוצאה לפועל

העשור האחרון הביא עימו רווחה כלכלית למרבית האוכלוסייה, רווחה זו שידרגה שכירים ועצמאים רבים במשכורות נאות ובתנאים מחייה נוחים, תנאים אלו הרגילה אותם ובני משפחתם לחיי רווחה ומותרות שונים - חלקם יותר וחלקם פחות. אך כבר נאמר על ידי חכמים "שגלגל הוא שחוזר בעולם" (שבת, קנ"א:) ומה שעלה עתיד לרדת בחיי על פי חוקי הכבידה, בחיי האדם הפרטי ובחיי הכלל, ואלו הם הימים כיום - ימי משבר כלכלי חריף.


     חזרה ל->

בימים אלו, האנשים רבים חווים פיטורין מעבודה, מצוקה כלכלית וחוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות שנטלו על עצמם בנוגע לגבי רכישות שבצעו בימים יפים יותר, אפשר ומדובר בדירה שאין כיום אפשרות לאור המצב הכלכלי שהשתנה לעמוד בתנאי המשכנתא, אלו שמא מדובר בחפצים או כל שירות אחר, חוסר יכולת זו מובילה למרבע הצער להפעלת צעדים משפטיים לרבות הליכי הוצאה לפועל במטרה לגביית חוב.

מנסיבות האמורות ואפשר ויהיו נסיבות נוספות אחרות, נתקלים ו/או חווים אנשים כיום לעיתים אף לראשונה בפתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדם. אלו אינם יודעים כיצד לנהוג? בפני מי לשטוח את טענותיהם? כיצד עושים זאת באופן מעשי – למי לפנות ומה להגיש? מה לומר וכיצד לעשות זאת כהלכה? בפני מה הם עומדים והאם זהו ההליך הנכון עבורם ושמא כדאי לתבוע את התובע/הזוכה בתיק ההוצאה לפועל שפעל בניגוד לחוק ו/או להסכם ביניהם?

בקיצור ניתן ומה עושים עכשיו?
ראשית כדאי שנבאר מושגים בסיסיים: מהו ההליך הקרוי הוצאה לפועל וכיצד הוא מתבצע?

מהי לשכת הוצאה לפועל:
לשכת הוצאה לפועל פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל והתקנות שתוקנו על פיו. מהות הקמתה הינה לאכוף על בעלי חוב המכונים "חייב" לשלם את חובם לבעל החוב המכונה "זוכה".

רוצים הבהרה מעשית יותר מיהו "זוכה" ומיהו "חייב" בלשכת ההוצאה לפועל, אז כך:

"זוכה" - בהוצאה לפועל נחשב מי שפתח את תיק ההוצאה לפועל במטרה לגבות את החוב.
"חייב" – בהוצאה לפועל נחשב מי שנפתח כנגדו אותו תיק הוצאה לפועל.

תיק הוצאה לפועל יכול להכיל בתוכו מס` חייבים אך הזוכה בתיק ההוצאה לפועל הספציפי הינו יחיד או הנחשב כזה (לרבות חברה שהינה בעלת זכות משפטית נפרדת מבעליה). ברם, כלפי "חייב" אפשר ויהיו כנגדו עשרות תיקי הוצאה לפועל מזוכים בתיקי הוצאה לפועל שונים.

קבלת אזהרה -  

הליך ההוצאה לפועל נפתח בפתיחת תיק הוצאה לפועל נגד "חייב", לאחר פתיחתו נשלחת מלשכת ההוצאה לפועל "אזהרה" בדואר רשום עם אישור מסירה עבורו ומודיע לו כי נפתח תיק הוצאה לפועל כנגדו.
בטופס האזהרה נכללים הפרטים הבאים:
  • פרטיו של אותו "חייב"
  • פרטי הזוכה ובא כוחו קרי פרטי עו"ד שמייצג את הזוכה בלשכת ההוצאה לפועל.
  • מהו מקור החוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל (שטר/שיק, פסק דין, שעבוד או משכון)
  • סכומי ריבית והפרשי ההצמדה הכלולים לחוב.
  • סכום שכר הטרחה של עוה"ד הפועל מטעם החייב בלשכת ההוצאה לפועל כנגד "החייב"
  • שובר לתשלום סכום כל החוב - אותו ניתן לשלם בבנק או בדואר
חשוב לזכור! עם מסירת האזהרה חייב ה"חייב" לנקוט בפעולות מיידיות ולא לדחות את הטיפול בתיק ולומר הכל יהיה בסדר, כיוון שהכל באמת יהיה בסדר אבל עבור הזוכה וב"כ שיחייבו אותך בהוצאות שונות של הליכים שונים שנדרשים לנקוט על מנת לגבות את החוב והללו הם על חשבונך, בנוסף החוב טופח, גודל וצובר ריבית גבוהה וחריגה ואילה כמובן מצטרף ההצמדה למדד המחירים לצרכן – בקיצור חגיגה והיא תצטרף לחשבונך וחובך הקיים.

מה דינם של "עברתי כתובת" "לא ראיתי" "לא קיבלתי" "לא שמעתי"?
טענות מפורסמת ביותר שחוזרת ונשמעת בפני על ידי אנשים רבים שנפתח כנגדם תיק הוצאה לפועל שנמצא בהליכים מתקדמים וכבר הופעלו כנגדם הליכי עיקול והוצאה של חפצים מביתם, צווי מאסר שהוצאו כנגדם וכיוצא באלו היא:

"אני עברתי כתובת והאזהרה נשלחה לי לכתובת הישנה" "תשמע אני לא ידעתי שנפתח תיק הוצאה לפועל נגדי" ו/או "אני לא חייב כלום לאדם הזה" ו/או "לא קיבלתי את "האזהרה".

ראשית כל הטענות מובנות - אבל לא על ידי ההוצאה לפועל!
כן אנו יודעים כי אינכם משפטנים ועורכי דין אלא אנשים מן השורה, אבל עדיין ישנם עקרונות מסירה בבתי המשפט ובהוצאה לפועל ורבים מטענות אלו גבוליות או לא תופסות, ומה כוונתי?

טוב - הגיע הזמן לעשות סדר

טענת "עברתי כתובת"
עברתם כתובת, שיהיה בהצלחה במיקום החדש – כבר נאמר "משנה מקום משנה מזל", אבל המזל כמו בחיים נדבק למי ששומר על הכללים, ברור לכולנו כי לא כדאי ללכת באמצע כביש מהיר ולסמוך על המזל, באחריות – לא עובד! עברתם כתובת, מחובתכם לעדכן את הכתובת החדשה במשרד הפנים. לא עשיתם זאת! באופן כללי – אין לכם להלין אלא על עצמכם.

משרדנו ישמח תמיד לטפל בכל מקרה בעייתי שבו אתם מצויים, מאחר ועדיין אפשר לטעון טענות ראויות ולא תמיד זהו סוף הסיפור, אבל תנאי הפתיחה שונים וקשים יותר.

טענת "לא נדרש" - "עבר כתובת" - "מען שגוי"
במידה ואישור המסירה של האזהרה שנשלחה אל החייב בדואר חזר ועליו רשום אחת מן ההערות הבאות:
"לא נדרש", "עבר כתובת" או "מען שגוי", לא יוכל "הזוכה" לנקוט בהליכי מאסר או הבאה כנגד "החייב" עד שלא תבוצע המצאה מלאה וכדין לחייב. על כן, נוהגים "זוכים" בתיקי הוצאה לפועל להגיש בקשה לראש הוצאה לפועל לבצע מסירה אישית של "האזהרה" לידי "החייב".

בכל המקרים המצוינים לעיל, יכול הזוכה לשלוח שליח מטעמו, בשלוש תאריכים שונים ובשעות שונות לכתובת של "החייב" ובפעם השלישית יכול הדביק על דלת ביתו את האזהרה וזו נחשבת כאילו נמסרה כדין.
בעניין מסירת האזהרה על ידי שליח לכתובת "החייב", חובתו של השליח שמבצע אותה מסירה - לדאוג לקבל חתימה של "החייב" או של בן משפחתו אשר נראה שגילו מעל ל-18.
זכור:

במידה ו"החייב" או בן משפחתו יסרב לקבל את המעטפה עם האזהרה או לחתום על אישור המסירה, כל שדרוש "הזוכה" לעשות הינו להחתים את השליח על תצהיר בו הוא מאשר את נסיבות ביצוע המסירה.
תצהירים מעין אלו מוגשים כדבר שבשגרה ללשכת הוצאה לפועל ואלו נחשבים כאילו בוצעה המצאה מלאה ל"חייב" כדין.

לשכת ההוצאה לפועל עם הקלדת ההמצאה ואישור מסירת האזהרה ל"חייב" בתיק ההוצאה לפועל, תפיק מדבקות מתאימות שעליהם מצוינים:

- פרטי תיק הוצאה לפועל ופרטי "החייב" ו"הזוכה".
- מדבקות אלו משמשים את "הזוכה" בהמשך בקשותיו לפעולות כנגד "החייב".

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל