מתי העובד הזר / האזרח הזר שנעצר על ידי מנהלת ההגירה מגיע לדבר עם "שופט" דיין?

בית הדין לביקורת משמורת - ראשית, מי שמוסמך לדון בעניינם של זרים בישראל שנתפסו על ידי מנהלת ההגירה על פי חוק הינו "בבית הדין לביקורת משמורת לשוהים שאינם כדין" ובו מכהנים דיינים.

חוק הכניסה לישראל
חוק הכניסה לישראל, התשי"ב -   1952 - מציין את סמכותו החוקית של דיין בית דין לביקורת משמורת להחליט בענייניהם של עובדים זרים / אזרחים זרים שנעצרו תוך מתן סמכויות שיקול דעת בנושא שחרור ממעצר ובפועל בית הדין לביקורת משמורת מבקש ו/או מודיע ו/או מחלק הוראות שונות לפקידי הרשות.


     חזרה ל->

על פי דין, בפועל חובתה על מנהלת ההגירה ו/או נציגי משרד הפנים שעצרו את העובד הזר / האזרח הזר להובילו תוך 4 ימים להופיע בפני דיין "בית הדין לביקורת משמורת" שיבחן את נסיבות מעצרו באופן פרטני. חלק מתפקידו של דיין בית הדין לביקורת משמורת הינו לעיין ולשמוע את כל טענותיו של העובד הזר / האזרח הזר ולהחליט מה יעלה בגורל מעצרו, קרי האם ישוחרר האזרח הזר ממעצרו אם לאו? באיזה תנאים הלה ישוחרר? ובאיזה נימוק?

ראוי לציין כי דיין בית הדין לביקורת משמורת מראיין כל אחד ואחד מן העצורים ובראיונותיו את העצורים אין ספק כי כבר נתקל בטענות מכל סוגי וגווני הקשת שנטענו על ידי האזרחים הזרים, מהם רבות נשמעות מופרכות על פניהם.

מכל מקום לעיתים בית הדין לביקורת משמורת על מנת שיוכל לברר טענות אלו ולהחליט כהלכה בעניין העצור האזרח הזר, נותן בית הדין לביקורת משמורת החלטות שונות ובכללם אף הוראות לנציגי משרד הפנים ואחרים שאחראים על מעצרו לערוך בדיקות נוספות ו/או אחרות שעלו ובין היתר לפרט בעניין המעצר של האזרח הזר – העובד הזר ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין.

מי הם דייני "בית הדין לביקורת משמורת" והיכן הם יושבים?

בתי הדין יושבים בשלושה מתקני משמורת עיקריים: מעשיהו (רמלה) מיכ"ל (חדרה) וקציעות. כיום מכהנים בבתי הדין שבעה דיינים:

- עו"ד שרה בן שאול – וייס,
- עו"ד אלעד אזר,
- עו"ד רות גרינברג
- עו"ד דן ליברטי,
- עו"ד תומר כרמי;
- עו"ד יוסי מימון;
- עו"ד ירון שלמה.

הדיינים מונו לתפקיד בהתאם להוראות ס` 13 יא` לחוק.

טלפונים
מזכירות בתי הדין במתקן מעשיהו פועלת בימים א` עד ה` בין השעות 8:00 ל – 15:00. מס` טלפון: 08-9256362, מס` פקס: 02-6462505. מזכירת ביה"ד (בכלא מעשיהו): גב` עפרה שגיא.

מזכירות הארצית של בתי הדין פועלת מלשכת היועץ המשפטי למשרד המשפטים ברחוב צלאח א-דין 29 ירושלים, ת.ד 49029, מיקוד 91490. מס` טלפון: 02-6466648. מס` פקס: 02-6267023.

מה סמכותו של בית הדין לביקורת משמורת על פי החוק?
דייני בתי הדין לביקורת משמורת, הינם דיינים מנוסים שטיפלו באלפי מקרים ולא יהיה רחוק מהמציאות לומר כי הללו נתנו החלטות ודנו כמעט בכל סיטואציה של מעצר אפשרית. לפיכך, למרות הלשון החד משמעית לגבי סמכות דייני בית הדין לביקורת משמורת בחוק וניסיונם, עדיין בפועל ככל אדם, דיין או שופט במערכת השיפוטית בישראל – כבני אדם אף הם חשופים לטעויות רבות ושונות בהחלטותיהם, וחוטאים לעיתים כמו כולנו בחוסר שימת לב לפרטים שונים או למתן החלטות בשיקול דעת שיפוטי מוטעה בבירור.

מקרים אלו אין יוצאי דופן וכמו כל ערכאות השיפוט בישראל רבים המקרים שבהם התקבלו החלטות שניתנו בחוסר סמכות על ידי דייני בית הדין לביקורת משמורת כנגד ו/או לטובת העובדים הזרים / האזרח הזר, החלטות אלו בדרך כלל מבוצעות ללא כל ערעור על ידי משרד הפנים, והאזרח / העובד הזר שוחרר ממעצר וזכה מן ההפקר.

המקרים הקשים הינם החלטות שניתנות בחוסר סמכות לחובתם של העובדים הזרים, החלטות רבות מעין אלו נתקפו על ידי עורכי דין מנוסים המצויים בתחום ואלו זכו לעיתים להצלחה תוך קביעה של בית המשפט לעניינים מנהליים שהחלטות בית הדין לביקורת משמורת מבוטלות או לעיתים פוניטם עורכי דין אלו ישירות לבית הדין לביקורת משמורת שנתן את ההחלטה פורשים את משנתם ולעיתים העניין נשקל מחדש וההחלטה משתנה – הכל בהתאם לכל עניין ועניין.

הוא הדין בפניה אל "הממונה לביקורת גבולות" שאף הוא מוסמך לשקול מחדש את המשך מעצרו של העובד ו/או האזרח, וחשוב לזכור כי בעיקרון הרי ש"הממונה לביקורת גבולות" הוא זה שהוציא לאותו עצור, אזרח זר את צו המעצר וצו ההרחקה מישראל.

חשוב לדעת: אין בסמכות בית הדין לביקורת משמורת לבטל צו גירוש
בעניין זה טועים רבים וטובים - טעות קשה. חשוב להבין בית הדין לביקורת משמורת אינו מוסמך / יכול לבטל את צו ההרחקה / הגירוש אלא כל סמכותו הינה לדון רק בשחרור העצור ממעצר בהתאם לנסיבות שמונחות בפני בית הדין הכל בהתאם לחוק הכניסה לישראל (עיין שם).

ככל שהעניין נדרש, לאור הסמכות בדין כי דיין בית הדין לביקורת משמורת ידון בשחרור ממעצר של עצור אזרח זר בהתאם לחוק הכניסה לישראל כאמור, הרי שבמידה וקרוביו של העצור, העובד הזר / האזרח הזר מעוניינים כי העצור ימשיך לשהות בישראל ולעבוד או לחיות, הרי שהבעיה המרכזית היחידה הפתוחה לטפל כהלכה בעניינו של העצור, האזרח הזר / העובד הזר הינו:

ביטול צו ההרחקה / הגירוש שניתן על ידי "הממונה לביקורת הגבולות" כנגד האזרח הזר. אבל רבותי אל תשכחו כי קיים צו המעצר וצו זה לא פוקע מאיליו אלא הטיפול המשפטי אמור להיות כזה שיניח את דעתם של בתי המשפט שידונו במקרה הספציפי כי אין צורך יותר בהמשך המעצר ואפשר ליתן חלופת מעצר ראויה שתבטיח ותאזן בין הסיכונים של אי התייצבות של האזרח הזר לאחר שישוחרר.

זכור: ראוי שפניה מתאימה לרשות כמשרד הפנים ו/או לבית הדין לביקורת משמורת ו/או לבית המשפט לעניינים מנהליים יעשו לאחר שיבחן התיק כהלכה וההליכים שיבחרו ינוהלו בחוכמה יתרה – כל טענה שלא לעניין – יכולה לפגוע בתיק האמור פגיעה אנושה – וראוי שתסמוך על כותב שורות אלו שהוא יודע היטב על מה הוא מדבר.

מה התנאים של בית הדין לביקורת משמורת לשחרור בערבות:
בתי הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין (להלן: "בתי הדין") פועלים מכח תיקון מספר 9 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, אשר התקבל בכנסת ביום ה` באב התשס"א (25 ביולי 2001). יחידת בתי הדין פועלת במשרד המשפטים ומשוייכת, מבחינה ארגונית, כתת יחידה ליועץ המשפטי למשרד. קודם לכן, עד חודש יוני 2004 פעלו בתי הדין במסגרת משרד הפנים.

חוק הכניסה לישראל קובע שיקולים להם רשאי דיין בית הדין לביקורת משמורת להתייחס על מנת שישקלם וישתכנע בדעתו כי העובד הזר / האזרח הזר שנעצר והובא בפניו יצא מישראל ו/או יטפל בעניינו על פי דין מול משרד הפנים ו/או בית המשפט לעניינים מינהליים – שוב תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה, בזמן ובתנאים שיקבע בית הדין לביקורת משמורת.

בתי הדין מבצעים ביקורת שיפוטית על צווי משמורת שמוציא ממונה ביקורת הגבולות במשרד הפנים. בתי הדין אינם מוסמכים לדון בצווי ההרחקה מהארץ. החוק קובע כי אין מרות על בית הדין זולת מרותו של החוק.

בתי הדין מוסמכים לאשר את צו המשמורת, לשנותו או לבטלו. העילות לשחרור מוחזק ממשמורת מנויות בחוק, והן:

1.השתכנע ביה"ד כי שהייתו הבלתי חוקית של מוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב, וכי יצא מישראל במועד שקבע לו;

2.השתכנע ביה"ד כי המוחזק יצא מישראל בעצמו בתוך מועד שקבע לו, וכי לא יהיה קושי באיתורו אם לא יצא בעצמו במועד שנקבע;

3.השתכנע ביה"ד כי מחמת גילו או מצב בריאותו של המוחזק החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, או שקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים המצדיקים את שחרורו בערובה, לרבות מקום שעקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;

4.המוחזק שוהה במשמורת יותר מ-60 ימים ברציפות.

חרף עילות אלה קובע החוק כי לא ישוחרר מוחזק ממשמורת אם:

1.הרחקתו מישראל נמנעת או מתעכבת בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו או להסדרת הליכי הרחקתו מישראל;

2.יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור.

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מובא כל שוהה שלא כדין המוחזק במשמורת לדיון בפני בית דין עד לא יאוחר מארבעה ימים מיום תחילת המשמורת.

ערעור על החלטות בתי הדין מוגש כערעור מינהלי (עמ"נ) לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. השיקולים העומדים בפני דיין בית הדין לביקורת משמורת לשחרר עצור ממשמורת הינם:
1.שהעובד הזר יעמוד בתנאים לשחרור ממעצר שקבע בית הדין לביקורת משמורת ויעזוב את הארץ לאחר הזמן שיקבע.

2.ערובה כספית שעומדת בכל סכום לרוב מתחיל 5,000 - 15,000 ₪, הסכום אינו מחייב ויש החלטות רבות הדורשות ערובה של 30,000 ₪ ואף יותר, ובעצם המספרים שנזרקו לפניכם אינם מחייבים ואלו עולים ויורדים ותלויים בנסיבות המקרה הספציפי – אין דין מקרהו של עובד פלוני למקרהו של עובד אלמוני, ובנוסף מאחר וישנם שופטים שונים, כבר נאמר על ידי חכמים "כשם שפרצופיהם אינם שווים כך דעותיהם אינם שוות" וכן ישנם שופטים מחמירים יותר מבחינת "יקוב הדין את ההר" וישנם אחרים.
 
3.אין בשחרור העצור - העובד הזר לסכן את הציבור.

4.יש בידיו דרכון או מסמך נסיעה אחר בתוקף.

5.המצאת כרטיס טיסה שזמנו נקבע עד לתאריך שנקבע בהחלטה.
א. בית הדין לביקורת משמורת ישחרר את העצור / העובד הזר או האזרח הזר רק אם שוכנע כי העצור יעזוב את ישראל בזמן ו/או ינהג על פי כל דין ויטפל בעניינו בהתאם למצג שהוצג בפניו באותה עת והתרשמותו מהנסיבות שהונחו בפניו.
ב. ערבות כספית: שוב - הערבות וגובהה הכספי נובע באופן ישיר מהסיכון המסוים לדעתו של דיין בית הדין לביקורת משמורת בנוגע לקיום התנאים שנקבעו בהחלטה על ידי העצור, העובד הזר.
הערבות הכספית ניתנת בצורת ערבות בנקאית לטובת משרד הפנים, בית הדין לביקורת משמורת מורה כי באם לא יעזוב העצור קרי העובד הזר או האזרח הזר את ישראל בהתאם לזמן שנקבע בהחלטת בית הדין לביקורת משמורת, הרי שהכסף יחולט על ידי משרד הפנים.

הערבות הבנקאית תוקפה לשנה בלבד.
 
ג. כמובן שבית הדין לביקורת משמורת שוקל בין שיקוליו באם בהחלטתו לשחרור העצור עומדים שיקולים ביטחוניים שונים ובמיוחד באם יש התנגדות ביטחונית של השב"כ או רשויות ביטחון אחרות לרבות משטרת ישראל לשחרור העובד הזר / האזרח הזר.

ד. מאחר ובית הדין לביקורת משמורת מבטיח ברוב העובד או אזרח זר יעזבו את ישראל, ברור כי הללו לא יוכלו לעזוב את ישראל ללא מסמך נסיעה או דרכון בידיהם, לפיכך בית הדין לביקורת משמורת מחייב בהחלטתו כי הללו יחזיקו בידיהם כתנאי לשחרור העובד הזר / האזרח הזר ממעצר, דרכון ו/או מסמך נסיעה בתוקף.

ה. עובד זר / אזרח זר שנקבע כי ישוחררו ממעצר אמורים להוכיח לבית הדין לביקורת משמורת כי הם מתכוונים לעזוב את ישראל בהתאם לצו הגירוש שהוצאה להם באופן וולונטרי, לפיכך בכדי לתמוך הבטחה זו ולעמוד בה, מחייב בית הדין לביקורת משמורת את העובד הזר / האזרח הזר להמציא כרטיס טיסה בתוקף ולהציגו בפני משרד הפנים בנתב"ג בטרם ישוחרר העובד / האזרח הזר ממעצר.

בפועל, לאחר שמציגים את כל תנאי הערובה, אמורים חברי העצור העובד / האזרח זר להפקיד את כל תנאי הערובה במשרד הפנים – בנתב"ג, ובדרך כלל אמור העובד הזר לעבור את הליכי השיחרור והלוו אורכים בין 3 - 4 שעות.

לחץ כאן – להעתק דוגמת החלטת ערבות של בית הדין לביקורת משמורת
לחץ כאן – להעתק ערבות הניתנת לטובת משרד הפנים
 

האם ישנם שקולים נוספים לשחרור ממעצר של עובד זר / אזרח זר?
בית הדין לביקורת משמורת או "הממונה לביקורת גבולות" שוקלים את כל הטיעונים המובאים בפניהם ומחליטים בהתאם שוב בהתאם לשיקולים שהללו הוסמכו על פי חוק ברם הטיעונים שנטענים שונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

מעצם העניין מדובר כמובן בבני אדם, מכיוון שכך הוא כל אדם ונסיבותיו הוא וכל עובד ו/או אזרח זר ומצבו והללו שונים לרוב בכל מקרה ומקרה, התנאים שנטענים בדרך כלל על ידי העובד ו/או האזרח זר הינם:

1.זכויות עבודה: יש לעובד הזר זה זכויות בגין עבודה וחוב כספי של מעסיק שהעסיקו ועדיין לא שילם לו את שכרו במלואו לרבות הפיצויים והזכויות המגיעים לו על פי דין.
2.העובד הזר ו/או האזרח הזר יש ילדים בישראל.
3.לעובד הזר ו/או האזרח הזר נשוי ו/או ידוע בציבור של אזרח ישראלי.
4.העובד הזר ו/או האזרח הזר חולה במחלה קשה ומטופל בישראל באופן עיקבי
5.העובד הזר נעצר שלא כדין, פלוני אינו מבין ו/או דובר את השפה העברית ומעצרו נעשה שלא כדין.
הנסיבות רבות ומגוונות, שונות ואף לעיתים משונות וסוגם מעצם העניין כמספר האנשים המוחזקים כעצורים.

האם רק "בית הדין לביקורת משמורת" מוסמך לשחרר ממעצר אזרח זר / עובד זר?

על תשובה זו יענה כותב מאמר זה במאמרו הבא:

"איזה רשויות מוסמכות לשחרר עובד ו/או אזרח זר".

דוד אנג`ל, משרד עורכי דין
רח` זבוטינסקי 5, רמת-גן
טל: 03/7513874 – פקס: 03/6131219
אי-מייל: dangel@smile.net.il

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  מאמרים ופסקי דין  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
עורך דין הוצאה לפועל, הסדרת אזרחות ישראלית-משרד עורכי דין- www.angel-law.co.il © כל הזכויות שמורות
דוד אנגל, משרד עורכי דין כתובתינו: רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 מגדל תדהר רוגובין קומה 16 טלפון: 03-7513874 פקס: 03-6131616 נייד: 054-2433090
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל